Resultatet av del 6 i covidstudien

Då var COMMUNITY-studien fas 6 avklarad. Det är lika spännande varje gång att få se resultatet. Covidstudien, COMMUNITY-studien, forskningsstudie, Covid 19

Jag kan inte fatta att det gått två år sedan pandemin exploderade över världen. Att det snart är två år sedan jag låg tre veckor hemma i sängen, med

denna annorlunda influensaliknande sjukdom, som vi då inte visste så mycket om. Tänk så mycket rädslor som uppstod överallt.

Jag är glad att jag får vara en del av den studien som det jobbas hårt med, för att vi ska få en förståelse för hur Covid fungerar.

Efter genomgången Covid i april 2020 och tre vaccinsprutor ser mitt antikroppstest ut så här:

Testet visar att jag har påvisbara antikroppar (lgG) mot SARS-Cov-2 . Min antikroppsnivå ligger mellan 3000-4000 BAU/ml. Medianvärdet för hela deltagargruppen ligger på 2350 BAU/ml.

Sen vet man inte ännu vilken nivå som krävs för att man ska vara skyddad mot Omikron varianten.

Denna gång har vi även tagit två PCR tester i veckan, under fyra veckors tid, för att spåra viruset. Alla mina tester var negativa.

Studien kommer att fortsätta och så här ser planen ut för kommande faser. Covidstudien, COMMUNITY-studien, forskningsstudie, Covid 19

  • Fortsatta provtagningar var 4:e månad (nästa provtagningstillfällen maj och september 2022).
  • Extra provtagningar kommer att göras före och efter en eventuell booster vaccination.
  • Ytterligare substudier tillkommer efter behov. 

 

Ni som är intresserade av att veta mer om studien och dess resultat, kan läsa vidare här: COMMUNITY studien

Läs om hela min del i forskningsstudien under kategorin: Covid-19/ Forskningsstudie . Skrolla längst ner för att läsa från början.

You may also like